Covid 19 v MŠ - uzavření

Vážení rodiče, 

MŠ bude uzavřena určitě do konce tohoto týdne, dále Vás budeme informovat.

V případě, že potřebujete žádat o ošetřovné postupujte následovně:

  • Žádost vyplňuje zaměstnanec na stránkách MPSV (při nové žádosti musí vygenerovat číslo žádosti, které používá po celou dobu trvání OČR).
  • V případě, že zaměstnanec nemá možnost si Žádost o ošetřovné sám vygenerovat na stránkách MPSV (např. nemá PC apod.) požádá jinou osobu (např. vedoucího organizace, ředitele apod.) o vygenerování Žádosti o ošetřovné včetně čísla žádosti, které následně vyplní ručně.
  • Po vygenerování čísla žádosti lze vytisknout a vyplnit dle přiloženého návodu nebo v PC a pak vytisknout (tisk/export do PDF)
  • Zaměstnanec vyplněnou žádost podepíše a předá zaměstnavateli.

Link pro žádost k vyplnění https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd - poté "Vyplnit tiskopis"

 

O Ošetřovné z důvodu karantény žádají rodiče, jejichž děti chodí do Oddělení Žabiček a  byly přítomny v období od 13. do 15.10 a karanténa by jim měla být nařízena hygieniky. 

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)